A piarista rend

A piarista rend és a piarista iskolák rövid története

 

Kalasantzi Szent József (1557-1648), spanyol származázasú pap volt az alapítója a Kegyes Iskolarendnek. Az első iskolát Rómában, 1597-ben hozta létre azzal a céllal, hogy ingyenes oktatást biztosítson szegény gyerekeknek.

A rendet 1617-ben alapította. A rend tagjai négyszeres fogadalmat tettek és tartottak be: a szokásos szegénység, szüzesség, és engedelmesség  mellé véve a negyediket – a piaristák fő célját – az oktatást. Kalasantz atya és a rendtársak  anyagi ellenszolgáltatás és társadalmi megkülönböztetés nélkül  tanítottak – elsősorban a szegény rászorulókat, de senki mást sem utasítottak el.

00-Piarista-nyitó-1024x458

A piarista rend és az iskolák hamar tért hódítottak egész Európában. Napjainkban szinte mindenhol a világon működnek piarista tanintézmények.

2017-ben  hármas évfurdulót is ünnepelhettünk, amint az a bevezetőben olvashatták.

Ahogy mindenhol, így Magyarországon is a piarista iskolák a legjobbak. A magas szintű oktatas mellett “embert es keresztényt” (Pietas et litterae) nevelnek  diákjaikból.

A kommunista rezsim évei alatt az iskolákat bezárták 1948-1950 között. A későbbiekben az iskolák épületeit elvették és a tanítás  más helyszíneken, szegény  és korlátozott körülmények között folyt.

Ma a piarista rend kilenc iskolát működtet Magyarországon  több más, a magyar diaszpórák lakta vidékeken  levő iskolák mellett.

Az Egyesült Államokba 1949-ben érkeztek az első – magyar és lengyel – piarista szerzetesek . Azóta több iskola alakult és működik több államban és városban.

A rend a “névtelen” diákok mellett sok híres  egyéniséget  is diákjai közé sorol: IX. Pius pápa, Lékai Laszló kardinális, Victor Hugo, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Francisco de Goya, Franz Werfel, George Hevesy, Santiago Ramon y Cajal, Joseph Haydn és sokan mások  is piarista diákok voltak.

A Piarista Bál szervezőbizottsága  folytatni kívánja a bál régi hagyományát és folyamatosan anyagi támogatás szeretne nyújtani  a piarista iskolák számára.

Minden vendégünk és  pártfogónk segítségét köszönjuk, akik lehetővé teszik,  hogy  ezt a célt újra és újra mevalósítsuk!

 

back to top